Ceník grafických návrhů reklamních předmětů

GRAFICKÉ NÁHLEDY ZDARMA!

Tato akce se vztahuje pouze na běžné grafické práce - tj. umístění loga na produkt.

Grafické práce zdarma zahrnují:

• 1 korekturu zdarma, další korektury zpoplatněny - hodinová sazba 800kč bez DPH
• grafická pracnost do 10 min.


Grafické práce zdarma nezahrnují:

• opakované vracení podkladů pro úpravu a změny
• grafická pracnost nad 20 min. - v případě překročení limitu je grafika zpoplatněna 
• vytváření variant A nebo B


Postup?
1) Výběr reklamního předmětu, nebo dodání svého.
2) Zašlete nám kvalitní a úplné podklady - tisková data nebo logo v křivkách.
3) Grafik zkontroluje kvalitu tiskových dat. V případě nevyhovujících
tiskových dat jsou podklady vráceny klientovi k úpravě.
4) V poslední fázi vypracují grafický návrh, který je zaslán klientovi ke schválení.


ÚPRAVA GRAFIKY - DROBNÉ ZMĚNY - Cena 150 kč

Máte-li k dispozici grafické podklady v křivkách a v dobré kvalitě, ale potřebujete drobné úpravy.

Do této skupiny patří:

• odstranění části logotypu
• změna barevnosti
• změna barevného modelu celého loga
• zmenšení či zvětšení jednotlivých částí loga
• přepsání textů, jsou-li editovatelné 
• vytvoření části textů a vybrání fontu

• změna předmětu


Grafika zahrnuje:
• 2 korektury v ceně, další korektury zpoplatněny - hodinová sazba 800kč bez DPH
• grafická pracnost do 30 min.


Grafika nezahrnuje:
• složitější opravy nebo úpravy či novou tvorbu podkladů, vychází se ze zaslaných podkladů
• grafická pracnost nad 30 min


Postup?
1) Výběr reklamního předmětu, nebo dodání svého.
2) Zašlete nám kvalitní a úplné podklady - tisková data nebo logo v křivkách.
3) Grafik zkontroluje kvalitu tiskových dat. V případě nevyhovujících
tiskových dat jsou podklady vráceny klientovi k úpravě.
4) V poslední fázi vypracují grafický návrh, který je zaslán klientovi ke schválení.


ÚPRAVA GRAFIKY - PŘEKRESLENÍ, KŘIVKOVÁNÍ A NOVÁ SAZBA - Cena 300kč

Máte-li k dispozici logo, které není v křivkách, nebo potřebujete vytvořit část nového logo nebo texty.


Grafika zahrnuje:

• 3 korektury v ceně, další korektury zpoplatněny
• grafická pracnost do 40 min.
• sazba jmen do 30ks další jména zpoplatněna dle dohody


Grafika nezahrnuje:
• grafická pracnost nad 40 min


Postup?
1) Výběr reklamního předmětu, nebo dodání svého.
2) Zašlete nám kvalitní a úplné podklady - tisková data nebo logo v křivkách.
3) Grafik zkontroluje kvalitu tiskových dat. V případě nevyhovujících
tiskových dat jsou podklady vráceny klientovi k úpravě.
4) V poslední fázi vypracují grafický návrh, který je zaslán klientovi ke schválení.